Khách hàng đến từ Mông Dương sau hơn 1 năm làm tóc nhà Bích Hoà đây ạ

? “Bạn bè hỏi thăm rất nhiều và ai đi làm tóc ở đâu về cũng không được như tóc em. Dù đường xa em vẫn phải quay lại Bích Hoà”
??Khách hàng đến từ Mông Dương sau hơn 1 năm làm tóc nhà Bích Hoà đây ạ

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline