Lễ Đón Dâu và Lễ Thành Hôn 2 con Ngọc -Thảo. 

Lễ Đón Dâu và Lễ Thành Hôn 2 con Ngọc -Thảo.
Thêm lần nữa gđ Hùng Hoà xin gửi lời cảm ơn đến họ hàng nội ngoại gần xa , đến các ông các bà , các anh chị em bạn bè và các cháu đã đến chung vui và chúc phúc cho 2 con Ngọc -Thảo .Gđ có điều gì sơ xuất mong được lượng thứ ah ?
We love you

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline